Forsinkelser

På TUI fly gjør vi vårt beste for at våre reisende skal komme til og fra ferien på oppsatt tid. Av og til oppstår det likevel situasjoner som medfører at flyet blir forsinket. Det kan skyldes værforhold, trengsel i luftrommet og tekniske problemer. I disse tilfellene gjør vi, sammen med reisearrangøren, alt vi kan for å minimere forsinkelsen og holde våre reisende informert.

Hvis du bestiller tilslutningstransport (f.eks. innenriksfly, tog eller buss) skal det være minst 3 timer mellom bytte av tilslutningen og hovedflyet. Om vinteren, og hvis du reiser i høytidshelger, bør du beregne større margin og vi anbefaler mer enn 2,5 time. Vi anbefaler at dere kjøper billetter som kan endres slik at du kan endre billetten din ved en eventuell flyforsinkelse. Vi anbefaler også at øvrige arrangement kan avbestilles/endres.

Ifølge EU-regler har reisende rett til en viss erstatning og service ved blant annet store forsinkelser og innstilte fly. Les mer her EG 261/2004

Ved forsinkelser er flyselskapet erstatningsansvarlig, dersom ikke alle forhåndsregler er tatt for å unngå forsinkelsen. Erstatningsansvaret ved passasjerforsinkelse er begrenset til 4694 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Hvis du har tenkt å søke erstatning i samsvar med EU-forordningen 261, anbefaler vi at du søker kompensasjon direkte hos oss for raskere behandling. Da vil du også slippe å betale et gebyr av kompensasjonen til en tredjepart.

Vær oppmerksom på at det finnes tilfeller der reglene ikke gjelder. Det er ingen erstatning ved f.eks. forsinkelser som forårsakes av noen som anses å være utenfor flyselskapets kontroll.
Dersom du har behov for et forsinkelsesbevis etter reisen, klikk på lenken under. Forsinkelsesbeviset kan hentes syv dager etter hjemkomst. Her fyller du inn hvilket flynummer og dato som forsinkelsen gjelder. Denne informasjonen finner du på billetten din.

Forsinkelsesbeviset er tilgjengelig i tre måneder etter flydato. Vi gjør oppmerksom på at vi kun lager forsinkelsesbevis automatisk når forsinkelsen overstiger 3 timer.

Klikk her for forsinkelsesbevis

Vil du søke erstatning i henhold til EU-forordning 261/2004?
Klikk her for å søke