Medisinsk utstyr

Medisiner

Med om bord finnes det alltid enkelt utstyr som plaster, nesedråper og hodepinetabletter. Trenger du noe spesiell medisin må denne alltid være tilgjengelig i håndbagasjen.
På alle flyvningene finnes det også mer avansert medisinsk utstyr tilgjengelig, men det er kun tillatt å bruke dette i akutte situasjoner og av autorisert sykehuspersonale. Det finnes også defibrillatorer om bord.

Oksygen

Medisinsk oksygen finnes kun tilgjengelig for akutte sykdomstilfeller om bord. Har du behov for oksygen under flyvningen må du selv ta med dette.
Det er kun tillatt å ta med maks fire oksygenflasker per flyvning. Vi ber deg derfor informere kundeservice senest syv dager før avreiser dersom du skal ha med oksygenflasker.

Merk: Du må ha med en legeerklæring som bekrefter at du er frisk nok til å fly, og at den oksygenen du har med deg er tilstrekkelig. Erklæringen må vises ved innsjekkingen både ved ut- og hjemreise.

Helsetilstand

Alle reisende skal oppfylle visse generelle helsekriterier. Å fly kan forårsake stress for kroppen. Hvis du er (eller nylig har vært) under medisinsk behandling, anbefaler vi at du kontakter legen din for å høre om det er greit å fly, og for å eventuelt få en legeerklæring som godkjenner flyreisen din.

Sykdom

Hvis du har en smittsom sykdom som vannkopper, røde hunder, meslinger, kusma eller lignende, bør du avbestille reisen ettersom du kan bli avvist ved avgang hvis symptomene er synlige. Diagnoser som de over kan utgjøre en direkte trussel mot andre passasjerers helse og sikkerhet. Det er derfor ekstra viktig at du sjekker din avbestillingsbeskyttelse når du kjøper reisen.

Fly med gips

De fleste kan reise med gips. Problemer som kan oppstå er hevelse under gipsen. Det kan forårsake smerte og påvirke helbredelsesprosessen. Av denne grunn bør personer som har hatt gips i mindre enn 48 timer ikke fly. Hvis du likevel må fly og har hatt gipsen i mindre enn 48 timer, må gipsen klippes opp for at du skal kunne gjennomføre en flytur.
For flyreiser over seks timer, er det nødvendig med en legeerklæring "egnet til å fly" for å fly med en gipset kroppsdel.
Dersom en passasjer ved innsjekking eller ved ombordstigning i flyet bedømmes som for syk til å fly, kan kapteinen nekte den reisende å bli med på flyvningen.