Forsinket, skadet eller mistet bagasje

Vi gjør vårt beste for å transportere bagasjen din sikkert og skadefritt når du flyr med oss. Av og til skjer det likevel at bagasjen blir forsinket eller skadet.

Forsinket bagasje

Dersom bagasjen skulle komme på avveie under flyreisen, skal en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report) registreres på flyplassen umiddelbart etter landing. Kontakt vår representant på flyplassen for informasjon om hvordan du gjør det.

Det er flyplassen som søker etter bagasjen, og de vil kontakte deg så fort bagasjen din blir funnet. For spørsmål om søket må du kontakt flyplassen direkte.

Det er viktig at du beholder den originale rapporten da dette er et verdipapir og en forutsetning for en eventuell erstatning. Ved forsinkelse av bagasje er flyselskapet erstatningsansvarlig, dersom ikke alt er gjort for å unngå skadene/tapet. Erstatningsansvaret ved forsinket bagasje er begrenset til 1288 SDR (omtrentlig beløp i den lokale valutaen). Reklamasjon skal skje skriftlig innen 21 dager fra den dagen da du fikk bagasjen din.

Ta vare på eventuelle kvitteringer på nødvendige innkjøp i den perioden du er uten bagasjen din.

Mistet bagasje

En bagasje på avveie etterlyses i et internasjonalt datasystem av den såkalte handling-agenten, altså vår lokale samarbeidspartner som har ansvar for bagasjehåndteringen på den aktuelle flyplassen. Så fort en koffert blir funnet blir det treff i systemet. Handling-agenten kontakter deg så fort som mulig for levering av kofferten. For oppdatering i søket ber vi deg kontakte handling-agenten direkte. Dersom bagasjen ikke er kommet til rette 21 dager etter dagen du skulle fått den, er vi som flyselskap erstatningspliktige.

Skal du reklamere på en forsvunnet koffert? Klikk her og fyll ut skjemaet

Skadet bagasje & PIR-rapport

Dersom bagasjen blir skadet under flyreisen skal en skaderapport (PIR-Property Irregularity Report) registreres på flyplassen ved ankomst. Hvis du ikke gjør dette, kan du skriftlig melde inn skaden innen 7 dager fra dagen du mottok bagasjen ved å benytte dette skjemaet. Hvis det har gått mer enn 7 dager opprettes det ikke en PIR-rapport ifølge Montrealkonvensjonen.

Ettersom bagasjen er skadet må en profesjonell faghandel/butikk vurdere skaden.

En skade må repareres innen 3 måneder for å aksepteres av TUI fly.

Når det gjelder håndbagasje er flyselskapet erstatningspliktige kun hvis det er de som har forårsaket skaden. Du har selv ansvar for å pakke håndbagasjen korrekt slik at det ikke skader ens eget eller andres håndbagasje.

Tyveri fra bagasje

Tyveri fra bagasje skal anmeldes til flyselskapet innen 7 dager fra den datoen du fikk bagasjen. Det må alltid lages en politirapport over de stjålne gjenstandene. Vi erstatter ikke eiendeler som ikke er tillatt å pakke i innsjekket bagasje.