Kontakt

Er du misfornøyd med noe eller vil du komme i kontakt med oss?

Postadresse: TUI fly Reklamation, 117 85 Stockholm

Vennligst sørg for at du har fylt ut alle opplysninger samt lagt ved eventuell dokumentasjon når du kontakter oss.
Klikk her for henvendelse vedrørende bagasje, flyforsinkelser og øvrig

Du må alltid oppgi bestillingsnummeret hos din reisearrangør når du er i kontakt med oss.
Du vil innen kort tid få bekreftelse på mottatt reklamasjon samt informasjon om beregnet behandlingstid. TUIfly Nordic har sitt hovedkontor i Sverige og klagen din kan derfor blir besvart på svensk.
Vi håndterer kun flyrelaterte saker. Vi ber deg derfor kontakte din reisearrangør hvis du har andre tilbakemeldinger vedrørende reisen din.

Fullstendig reklamasjon bør gjøres så snart som mulig
Ettersom hver hendelse vurderes og behandles ut fra faktiske omstendigheter er det nødvendig at den reisende gir beskjed om skaden innen rimelig tid etter hendelsen. For å muliggjøre en korrekt utredning som involverer både direkte partnere samt eksterne informasjonsleverandører til flyselskapet bør en fullstendig reklamasjon være registrert hos oss så snart som mulig. Reklamasjon på bagasje må være oss i hende innen tre måneder.