Øvrige rettigheter

Erstatning ved død eller personskade

Det finnes ingen økonomiske grenser for erstatningsansvaret ved personskade eller død. For skader opp til 100 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta) kan flyselskapet ikke bestride erstatningskrav. Hvis beløpet er høyere, kan flyselskapet motsette seg krav dersom de kan bevise at de ikke forårsaket skaden.

Forskuddsbetalinger

Hvis en passasjer dør eller blir skadet, må flyselskapet betale det forskuddet som kreves for å møte umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter identifiseringen av den berettigede. En slik forskuddsbetaling skal ved dødsfall være minst 16 000 SDR (omtrentlig beløp i lokal valuta).

Tidsfrist for et erstatningskrav

Krav om erstatning må fremlegges innen to måneder fra flyet ankom eller skulle ha ankommet.

Grunnen til informasjonen

Grunnlaget for de ovenfor beskrevne reglene er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, implementert i Fellesskapet ved forordning (EU) nr. 2027/97, endret ved forordning (EU) nr. 889/2002 og medlemsstatenes nasjonale lover.